کدام شهرداران کاشان، پرچمدار تخريب بافت قديمي و ناب شهر کاشان بودند؟!.

[ad_1]

پورتال خبري كاشان : رسانه ها اعلام كردند شهر يزد در آثار يونسکو
ثبت جهاني شد، رقيب اصلي شهر يزد تا 25 سال پيش فقط شهر خودمان کاشان بوده است!!.
رجوع کنيد به کتابهاي هنر که در مقطع راهنمايي از سال 1357 تا 1367 تدريس مي شد.


 


 در آن
کتابها فقط دو عکس از شهر کاشان و يزد به عنوان تنها دو شهر داراي بادگير ها و سقف
هاي پوششي‹‹ ضربي›› و آب انبار ها ياد شده بود.


 


 شهرداران يزد از همان دهه 60 اجازه تخريب بافت
قديمي و خيابان کشي در آنها را ندادند و مي گفتند هر شهروندي قصد دارد خانه قديمي
خود را تعمير کند اجازه مي دهيم اما اجازه تخريب نمي دهيم وچنانچه قصد داشت به
بافت جديد شهر برود، شهرداري تسهيلات مي دهد.


 


در آن زمان شوراي اسلامي شهر نيز وجود نداشت زيرا
شورا ها براساس قانون در سال 1377 تشکيل شدند، بنابراين تمام اختيار با شهرداران
بود.


 


 کدام
شهرداران کاشان، پرچمدار تخريب بافت قديمي و ناب شهر کاشان بودند؟!.


 


از گُـذر مَلک آباد تا گذر طاهر و منصور و گذر
بابا ولي کاشان، از کوي سَـرو‹‹بلند ترين کوچه کاشان››  تا ميدان ولي السطان و گذر بابا شيخ و گذر شيخ و
گذر حاجي و گذر دَر وَرده ‹‹ دروازه فين›› و کوچه معروف نُه چَم کجا هستند؟!


 


 از گذر
درب باغ و کوي ميدانکهنه کاشان تا گذر و آب انبار تقي خانِ مسجد آقابزرگ ، تا…
کجاست؟! آثار ميدان اميــر کجاست ؟! کجاست گذر سرازيره در پشت مشهد ؟! ، کجاست
بافت تاريخي سرسنگ ؟! کجاست کوي بُرج و پاپَک در محله تاريخي درب اصفهان ؟! کجاست
کوچه هاي با صفاي محله صَدره و سره فِرّه ؟! کجاست کجاست ..


 


همه محله هاي فوق داراي خانه هايي با بادگير بسيار
بسيار زيبا ‹‹که دو نمونه آن در کوي ميدان ولي السلطان و چهل تن موجود است›› داراي
خنک کنندگي خيلي زياد ، در اُوج گرماي تابستان، داراي سقف هاي تاريخي پوششي و
بناهايي بودند که يزد در مقابل آن هيچ بود.


 


 لطفا
به دو عکس فوق در کتابهاي فوق الذکر مراجعه کنيد و مقايسه کنيد، چيزي که از کاشان
قديم مانده چند خانه تاريخي است که به قولي اگر ميراث فرهنگي دست روي آنها نگذاشته
بود، آنها را هم به بهانه نوسازي بافت فرسوده و خيابان کشي خراب مي کردند.


 


 حالا
شهرداري بعد از 25 سال تخريب بافت تاريخي دست به مرمّت و تعمير تعدادي از گذر ها
زده است
، چرا نسبت به اصالت و تاريخ شهر مان بي تفاوت بوده و هستيم،  شهر يزد در حفظ آثار خود واقعاً موفق بوده است.


[ad_2]

لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *